Ontwerp zonder titel 1

7 redenen waarom je jouw personeel een opleiding aan zou moeten bieden

Techniek is aan verandering onderhevig. Dit betekent dat je als werkgever in de technische sector flexibel moet zijn in denken en doen. Belangrijk is het opleiden van personeel om je medewerkers klaar te stomen voor de veranderende werkzaamheden en technieken. Door je personeel een opleiding aan te bieden, genieten jij en je werknemers van de nodige voordelen.

In deze blog staan wij stil bij 7 redenen waarom jij jouw personeel een opleiding aan zou moeten bieden.

Voordelen opleiden personeel

Door je medewerkers een om- of bijscholing aan te bieden, kun je hun kennis precies laten aansluiten bij de werkzaamheden die ze verrichten. Denk aan kennis over elektrotechniek, mechatronica of het nauwgezette verspanen. Het opleiden van personeel heeft effect op zowel jou, als je medewerkers. Voorkom dat je moet investeren in nieuw personeel en laat de huidige medewerkers profiteren van de vele opleidingen die er zijn op het gebied van techniek. Blijkt een personeelslid niet op de juiste functie binnen je bedrijf te zitten? Kijk dan of een opleiding de oplossing is om deze medewerker met de nieuwe kennis intern op een andere functie te plaatsen.

Bekijk al onze om- en bijscholing mogelijkheden

Voordeel 1: Investeren is waarderen

Tevreden medewerkers blijven zich verbonden voelen aan jouw bedrijf en zullen minder snel op zoek gaan naar een andere werkgever. Door in hun ontwikkeling te investeren, blijkt jouw waardering richting je personeel. De medewerkers voelen zich gehoord en gezien en dat brengt een positief gevoel met zich mee. Vraag je medewerkers eens of ze hun kennis over duurzame installaties willen vergroten via een technische cursus. Door actief met ze in gesprek te gaan, geef je ze medezeggenschap en leer jij als werkgever welke ideeën jouw medewerkers hebben met betrekking tot opleidingsmogelijkheden. Kom samen tot de om- of bijscholing die voor die specifieke medewerker het meest geschikt is.

Voordeel 2: Kennis uitbreiden

Verdiep je in het opleiden van personeel en voorkom dat ze uitgekeken raken op hun werk. De ervaring die een cursus ze biedt, geeft ze de kennis die nodig is om hun werkzaamheden effectiever uit te voeren en maakt hun werkzaamheden plezieriger. Zorg dat er voldoende aandacht wordt besteed aan machineveiligheid. Twijfel je of jouw personeel goed op de hoogte is van veilig werken met en aan machines? Bied ze hiervoor een cursus aan. Met de kennis die door je medewerkers vergaard wordt, heb jij een scala aan informatie binnen je bedrijf en hoef je steeds minder een beroep te doen op hulp van buitenaf.

Bekijk al onze technische cursussen

Voordeel 3: Kennis direct kunnen toepassen in de praktijk

De opgedane kennis kan na de cursus direct in praktijk worden gebracht bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Hierdoor verandert de manier van werken en verkrijgt je personeel meer inzicht in de mogelijkheden die de techniek biedt. Het werk verloopt effectiever en je medewerkers worden geprikkeld om mee te blijven bewegen in de veranderingen die werken in de techniek met zich meebrengt. Houd de werkprocessen binnen je bedrijf nauwlettend in de gaten. Bij veranderingen kun jij je personeel via een opleiding snel voorzien van de benodigde technische kennis om mee te bewegen met de dynamiek van het moment.

Voordeel 4: Inspelen op de actualiteit

Blijf meebewegen in de actualiteit van het moment en voorkom dat jij als bedrijfseigenaar achter de feiten aanloopt. Zorg dat je op de hoogte bent van veranderingen in de technische branche en kijk welke kennis jouw werknemers nodig hebben om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Wendbaarheid is nodig om in een periode van crisis het hoofd boven water te kunnen houden. Met actuele kennis speel je samen met je personeelsleden moeiteloos in op veranderingen.

Met actuele kennis speel je samen met je personeelsleden moeiteloos in op veranderingen.

Waarom medewerkers opleiden

Voordeel 6: Flexibiliteit van jouw bedrijf

Technische werkzaamheden lopen sterk uiteen. Als je medewerkers op uiteenlopende functies blijft bijscholen, vergroot je de flexibiliteit van je onderneming. Hoe meer kennis je personeel heeft, hoe beter jij in staat bent om ze flexibel in te zetten voor andere werkzaamheden. Bij uitval van een bepaald personeelslid hoeft de continuïteit van het werk niet te worden onderbroken.

Voordeel 7: Specifieke kennis ontwikkelen

Bij gespecialiseerde functies in je technische onderneming kunnen kleine details het verschil maken. Laat jouw technisch personeel de om- en bijscholing mechatronica volgen. Hiermee komen ze alles te weten over machinebouw en het besturen van robots die nodig zijn om in een high tech omgeving te kunnen werken.

Bekijk al onze BBL-opleidingen

Voordeel 7: Subsidie voor opleiding personeel

Er zijn verschillende regelingen en subsidies om scholingskosten te financieren. Een voorbeeld hiervan is het STAP-Budget. Deze subsidie is bedoeld als persoonlijk ontwikkelbudget voor je medewerkers. Doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van medewerkers om door te leren. Jaarlijks is er de mogelijkheid om aanspraak te maken op maximaal 1000 euro per werknemer. Als bedrijfseigenaar heb je meerdere mogelijkheden om de kosten voor scholing binnen de perken te houden via subsidiemaatregelen. Daarnaast bespaar je geld door de scholingskosten van je belastingaangifte af te trekken.

Subsidies en regeling voor opleiding in de techniek REMO

Download de whitepaper

Bekijk het overzicht met mogelijkheden op de website of download onze whitepaper subsidies & regelingen.

Download whitepaper subsidies

Jouw werknemers opleiden bij REMO

Waarom medewerkers opleiden belangrijk is, blijkt wel uit de vele voordelen. Door te kiezen voor REMO als opleider volgen jouw medewerkers een cursus of opleiding die goed is afgestemd op het echte bedrijfsleven. De voordelen van het opleiden van personeelsleden bij REMO gaan verder dan het vergaren van kennis. Om het werk in de technische branche optimaal te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Andere interessante blogs

Opleiden personeel 1
Opleiden personeel
Waarom medewerkers opleiden
Voordelen opleiden personeel

Andere interessante blogs

Loop een dag mee!       LEES MEER