Privacy disclaimer

Privacystatement

De volgende website en applicaties behoren tot remo-wt.nl waarop het privacystatement, het cookiebeleid en de responsible disclosure van toepassing zijn:

 • remo-wt.nl
 • werkenbijremo.nl
 • 'ROC-van'-account
 • Aanmelding open dagen en meeloop dagen
 • ROC Plaza

Bescherming persoonsgegevens

Wij als REMO West-Twente verwerken gegevens van de bezoekers van onze website. Wij hechten veel waarde aan een goede verwerking van deze gegevens. REMO West-Twente verwerkt jouw (persoons)gegevens alleen als dat nodig is en hiervoor een wettelijke grondslag is en als dit in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens en hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. Wij gebruiken alleen gegevens die door jouzelf rechtstreeks worden verstrekt.
In dit statement vind je terug wat we met de gegevens doen en wat jouw rechten als websitebezoeker zijn. Omtrent het verwerken van de gegevens van onze studenten en medewerkers hebben wij een aanvullend privacyreglement opgesteld. Dit reglement is terug te vinden op ROC Plaza.

Hoe gaat het REMO West-Twente om met jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten op onze website. En we verzamelen niet meer gegevens dan we nodig hebben voor het uitvoeren van de taak. ROC van Twente maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
We verwerken onder andere de gegevens om:

 • Je de mogelijkheid te bieden je aan te melden voor een opleiding;
 • Je de mogelijkheid te bieden je aan te melden voor de open avond;
 • Een winnaar te kunnen selecteren voor wat betreft de ingevulde enquêtes. En om je relevante informatie rondom de open dagen toe te kunnen sturen;
 • Bij het solliciteren op de ‘werkenbij’ website van REMO West-Twente zal je persoonlijke informatie moeten achterlaten om je sollicitatie af te kunnen ronden;
 • Wij analyseren jouw gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Je ook na je studie te kunnen volgen (alumnibeleid).


De gegevens die wij daarvoor verzamelen zijn:

 • naam, adres, woonplaats;
 • telefoonnummer, e-mailadres;
 • geboortedatum, geslacht;
 • studie gerelateerde gegevens;
 • eventueel persoonlijke vragen/verzoeken via het contact-/web-formulier
 • websitebezoek en klikgedrag;
 • IP-adres;
 • duur en tijdstip van het bezoek van de website;
 • gebruik van social media.

Bewaartermijn

De gegevens die je op onze website achterlaat worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is of wettelijk verplicht is om de doelen te realiseren waarvoor we de gegevens verzamelen.

Delen met derden

REMO West-Twente verstrekt jouw gegevens niet zomaar aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor voldoende niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. REMO West-Twente blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. Jouw gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Als je een ROC-account hebt kan je als gebruiker zelf al inzicht krijgen in de gegevens, ook heb je daar de mogelijkheid aanpassingen te doen of zaken te verwijderen. Als je geen account hebt en je wil inzicht in je gegevens kan je via e-mail (info@remo-wt.nl) een verzoek indienen. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon zullen wij je vervolgens uitnodigen om met jouw identiteitsbewijs langs te komen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kan je lezen wat al jouw rechten zijn.

Contactgegevens en klachten

Als je vragen of klachten hebt over dit privacystatement, neem dan contact op met REMO West-Twente via info@remo-wt.nl. Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookieverklaring

Om onze website zo optimaal mogelijk te laten werken voor jou, maakt onze website gebruik van cookies, scripts en tags. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Belangrijk om te weten is dat cookies veilig zijn. Ze slaan namelijk geen persoonsgegevens als e-mailadres of telefoonnummer op.
Onze website maakt gebruik van verschillende cookies: functionele, analytische, tracking voor advertenties, cookies van derde partijen. Ook maken we gebruik van social media scripts. We vinden het belangrijk dat je weet waarvoor wij cookies gebruiken. We willen namelijk jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van de website waarborgen. Je vindt hieronder meer uitleg voor welke doeleinden de cookies worden gebruikt.


Functionele cookies

De functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert. We gebruiken deze cookies voor:

 • Het onthouden van opleidingen die je aan de vergelijking toevoegt tijdens je bezoek aan de website.
 • Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als je gegevens moet invullen bij het online aanmelden voor een opleiding.
 • Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van jouw scherm.
 • Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven.
 • Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft.
 • Het mogelijk maken om te reageren op onze website.

Analytische cookies

We willen graag weten welke onderdelen van www.remo-wt.nl het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Daarom meten wij continu hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. We gebruiken hiervoor Google Analytics en Siteimprove. Deze gegevens herleiden we niet naar personen maar worden enkel voor statistische doeleinden gebruikt. De informatie gebruiken we onder andere voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze website.
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.
 • Het kunnen beoordelen welke delen van onze website een aanpassing behoeven.
 • Het kunnen optimaliseren van onze website.

Tracking cookies voor advertenties (bij open dagen en meeloop dagen)

Voor het tonen van bijvoorbeeld onze open dagen gebruiken we ook een cookie voor advertenties. Dit zijn incidentele advertenties om jou te attenderen op onze open dagen. We gebruiken deze cookies om:

 • Bij te houden welke advertenties je al hebt gezien om te voorkomen dat je steeds hetzelfde krijgt te zien.
 • Bij te houden hoeveel bezoekers er op de advertenties hebben geklikt.

Als we geen cookies hiervoor gebruiken dan worden er ook wel advertenties getoond. Dit zijn advertenties op basis van de inhoud op de website. We hebben voor de cookies geen persoonsgegevens nodig, wel worden ze gekoppeld aan algemene informatie als IP-adres, surfgedrag en locatiegegevens.

Cookies van derde partijen

Er worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven. We maken gebruik van verschillende cookies op onze website. Je vindt hieronder een overzicht van alle cookies van derden en het doel van die cookies.

 • Facebook Custom Audience voor advertentie targetting.
 • Google Analytics om informatie over surfgedrag te verzamelen.
 • Siteimprove om feedback van klanten op te halen, de website te verbeteren en om informatie over surfgedrag te verzamelen.
 • Snapchat voor advertentie targetting en in het kader van multivariatie testen
 • Doubleclick om informatie te verzamelen over website gebruik en eventuele advertenties die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat de website werd bezocht.
 • Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die Google Adsense services gebruiken
 • TikTok om website-activiteit bij te houden om onze advertenties te optimaliseren.

Los van de functionele, analytische en tracking cookies, en cookies van derden, worden de volgende cookies sowieso geplaatst: Google Analytics en Siteimprove (SRV Group). Dit is noodzakelijk voor het verbeteren van onze website.

Responsible disclosure

Bij REMO West-Twente vinden wij het belangrijk om de informatie waarmee we werken goed te beschermen. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.


Heb je zo’n zwakke plek gevonden? Dan vragen wij je dit aan ons te melden, zodat wij snel gepaste aanvullende maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen je:

Je bevindingen te melden via info@remo-wt.nl.

 • De melding zo snel mogelijk na het ontdekken van de zwakke plek bij ons te doen. En de informatie niet te delen met anderen totdat het is opgelost.
 • Zoveel mogelijk informatie te geven, zodat we het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de zwakke plek voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • De door jou ontdekte kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
 • Geen malware te plaatsen, geen veranderingen in onze systemen aan te brengen, de toegang niet te delen met anderen, het systeem niet te ‘bruteforcen’ en geen gebruik te maken van denial-of-service of social engineering.

Wij zeggen toe dat:

 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden houdt, wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.
 • We reageren binnen een redelijke termijn op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij jouw melding vertrouwelijk behandelen en je persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet zullen delen met derden of verder zullen verwerken, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Wij je op de hoogte houden van de voortgang van het oplossen van de kwetsbaarheid.
 • Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Disclaimer

Deze verklaring zal af en toe wijzigen, bijvoorbeeld omdat onze website of de wetgeving aangepast wordt. We mogen de inhoud van deze verklaring altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. De verstrekte informatie op deze website is informatief bedoeld. Aan deze informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

REMO West-Twente besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie op deze site. Fouten in de verwerking van gegevens kunnen niet altijd voorkomen worden. Het is daarom mogelijk dat de informatie die is gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. REMO West-Twente is niet aansprakelijk voor schade als gevolg hiervan.

Copyright

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ROC van Twente is het niet toegestaan om informatie, illustraties, foto's of andere berichtgeving op deze website op enigerlei wijze te verspreiden.

Externe links

Deze website bevat o.a. hyperlinks naar externe sites waarvan de inhoud buiten de verantwoordelijkheid van REMO West-Twente ligt. Deze links zijn opgenomen ter (extra) informatie van de bezoekers van deze site en werden te goeder trouw geselecteerd.

Vastgesteld door Bestuur REMO: 14 maart 2022

Loop een dag mee!       LEES MEER