Vereniging Technische Bedrijfstakscholen

Samen werken aan een sterkere technische sector in Nederland dat is waar de Vereniging Technische Bedrijfstakscholen voor staat. Kennis te delen, kwaliteitsafspraken na leven, ideeën en plannen uit wisselen en eventueel samen krachten bundelen vanuit de vereniging. Twee keer per jaar wisselen praktijkdocenten informatie uit over o.a. leermiddelen, opleidingsprogramma’s, lesstof, examenopdrachten, kijken bij elkander in de keuken, etc. etc. Dit heeft al zijn nut in de afgelopen jaren bewezen.

De doelstellingen van VTB:

  1. Goed opgeleide vakkrachten afleveren
  2. Om-, her en bijscholing van personeel
  3. Uniform optreden naar externe partijen

U vindt meer info op: http://www.technischebedrijfstakscholen.nl/

Loop een dag mee!       LEES MEER