Machine: Pick en Place

Safan Darley & Kuka

SafanDarley heeft een Kuka Robot in bruikleen gegeven aan REMO. De engineers van SafanDarley, Kuka, de praktijkopleiders en de studenten van REMO hebben de nodige bijdrage geleverd om de opstelling operationeel te maken.

In het verleden werden de industriële robots bijna uitsluitend gebruikt in de automobielsector en in serieproductie. Dankzij de systematische verdere ontwikkeling van KUKA robot en regeltechniek, hebben KUKA robots nu ingeburgerd in veel andere sectoren naast de auto-industrie. De primaire doelstelling is hier de ontwikkeling van toepassingen in nieuwe markten - met name op het gebied van voedingsmiddelen, kunststoffen, metaalbewerking, gieterijen, elektronica, medische technologie en de entertainment industrie. Robots en mensen werken hand in hand, als aanvulling op elkaar met hun respectieve vaardigheden.

U vindt meer info op: https://safandarley.com

Loop een dag mee!       LEES MEER