Metaal

Welvaart €371 miljoen hoger dankzij BBL-opleidingen

De welvaart in Nederland ligt jaarlijks € 371 miljoen hoger vanwege de BBL-opleiding in de metaal en technologische industrie, dan wanneer er geen BBL-opleiding zou zijn. Dit blijkt uit door Koninklijke Metaalunie en FME gestelde, aanvullende vragen in het onderzoek van SEO naar de maatschappelijke kosten en baten van de BBL voor 20 branches binnen VNO-NCW en MKB-NL.

“De bevindingen in het onderzoek zijn spectaculair; je kunt ons zonder meer BBL-kampioen noemen. En met ons bedoel ik natuurlijk onze lidbedrijven: zij maken de BBL zo succesvol”, vindt Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs Metaalunie.

“Naast de bijdrage aan de welvaart, blijken we een zeer aantrekkelijke sector voor (BBL)-jongeren te zijn als het gaat om vaste banen, opleidingsrendement, salaris en doorontwikkeling. In het MKB-metaal volgen maar liefst 7500 leerlingen een BBL-traject en is de helft (7000) van alle Metaalunieleden erkend leerbedrijf.”

Toekomstbestendig maken

Uit het aanvullende onderzoek blijkt ook dat het maatschappelijk rendement van de BBL in de metaal en technologische sector het hoogst is van alle onderzochte sectoren. Heij: “We leiden 16% van alle BBL’ers in Nederland op en die zorgen voor 19% van de toegevoegde waarde van de BBL.” Overigens is de overheid de grootste spekkoper van de BBL met een toegevoegde waarde van € 273 miljoen per jaar, gevolgd door BBL-studenten met € 58 miljoen en de bedrijven met € 40 miljoen. “Bovendien zijn de opbrengsten van de BBL niet eenmalig, maar lopen tot in lengte van jaren door”, stelt Heij. Zij vindt dat de BBL voor de metaal- en technologische bedrijven toekomstbestendig gemaakt moet worden. “We raakten vorig jaar bijna de Subsidieregeling Praktijkleren kwijt. Dit terwijl de instroom in techniek al lastig genoeg is; de BBL is en blijft daarvoor een onmisbaar kanaal. We hebben als Metaalunie hard gelobbyd omdat tegen te gaan. Dat lukte gelukkig door kamerbreed gedeelde Tweede Kamermoties, die minister van Engelshoven dwongen van de afschaffing af te zien. Met het aanvullende onderzoek brengen we de toegevoegde waarde van de BBL in onze sector nog beter voor het voetlicht.” Alle reden om de BBL-opleiding te blijven financieren én subsidiëren vanuit de overheid. Volgens Heij zorgt de Subsidieregeling Praktijkleren ervoor dat bedrijven de juiste prikkel krijgen om meer BBL-plaatsen te creëren en daarmee de maatschappelijke baten nog verder worden vergroot. “Versobering van de subsidieregeling zorgt voor een negatieve prikkel. Ondersteuning is en blijft nodig ook al omdat bij onze bedrijven de kosten voor de baten uitgaan.”

Gewilde vakmensen

In de metaal en technologische industrie krijgt 85% van de BBL-studenten na diplomering een contract aangeboden bij het leerbedrijf, waarvan uiteindelijk 79% doorstroomt naar een vaste baan bij het leerbedrijf. Heij: “Dat ligt aanzienlijk hoger dan gemiddeld in Nederland (resp. 72 en 63%). Bij de bedrijfstakschool/scholingspoolvariant is dat zelfs 93% en 91%. Bij BOL-gediplomeerden is dat 42% en bij regulier geworven werknemers in de metaal en technologische industrie (dus niet via een BBL of BOL-opleiding) is dat 63%. Het laat zien dat BBL-studenten door hun opleiding goed passen bij de gevraagde werkzaamheden van leerbedrijven.”

Loop een dag mee!       LEES MEER