Overijssels Vakmanschap biedt oplossing voor arbeidsmarktvraag naar technische vakmensen.

1 December 2021 is Overijssels Vakmanschap 2.0 gestart. Een publiek-private samenwerking van brancheorganisaties, vakbonden en opleidingsfondsen in de techniek en bouw/infra. Hiermee ondersteunt de Provincie Overijssel de behoefte aan meer deskundige vakmensen voor provinciale opgaven op het terrein van de energietransitie en de inzet op de circulaire economie. Immers, tekorten aan vakmensen zorgen voor de stagnatie van deze maatschappelijk relevante ontwikkelingen. Om een oplossing te bieden voor deze arbeidsmarktvraag, is de doorstart van het eerder al succesvol gebleken Overijssels Vakmanschap ingezet.

Overijssels Vakmanschap 2.0 koerst op vier concreet geformuleerde doelen

Ten eerste instroombevordering van nieuwe vakmensen door instromers te begeleiden. Eveneens een doel is het begeleiden bij het opleiden en ontwikkelen. Het derde doel focust op de versterking van de infrastructuur in de provincie Overijssel door het voeren van netwerkgesprekken. Het vierde doel valt onder het thema Learning Communities en beoogt het organiseren van Leren van Elkaar sessies.

Tijs de Bree, gedeputeerde provincie Overijssel: “Ik ben blij met de start van het Overijssels Vakmanschap. Er is een enorme behoefte aan personeel in de technische sector, nu en voor in de toekomst. We moeten samen optrekken om dit probleem op te lossen. Ik nodig werknemers, werkgevers en andere partijen van harte uit om hier gebruik van te maken.”

Overijssels Vakmanschap: doel en doelgroepen

Overijssels Vakmanschap subsidieert om-, bij- en herscholingstrajecten voor de technische arbeidsmarkt. Dat gebeurt door regelingen en mogelijkheden van publieke en private partijen, evenals de NL Leert Door-regelingen (sectoraal maatwerk) samen te brengen. De doelgroepen die van deze regelingen via Overijssels Vakmanschap gebruik kunnen maken zijn werkgevers, werkenden, werkzoekenden en (zij)instromers in de techniek. Dit alles om zowel de werkgever als de werknemer toekomstbestendig te maken in de techniek.

Inzet verbindingscoaches

De specifieke aanpak binnen Overijssels Vakmanschap 2.0 is het inzetten van een projectleider en verbindingscoaches in de regio’s die nauw samenwerken met de regionale ontwikkelfondsen en de leerwerkloketten. Overijssels Vakmanschap 2.0 ontvangt hiervoor een subsidie van 200.000 euro van de Provincie Overijssel en extra inzet aan arbeidsmarktcoaches vanuit de O&O fondsen. Overijssels Vakmanschap 2.0 steekt met deze verbindingscoaches in op de technische sector met extra aandacht voor het mkb, de gezamenlijke doelgroep van alle partners en het stimuleren van een leercultuur binnen bedrijven en het leve(n)lang ontwikkelen van de vakmens. De verbindingscoaches zorgen ervoor dat de instrumenten en activiteiten van de branches en O&O fondsen voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden binnen het netwerk van de arbeidsmarktregio’s inzichtelijk, toegankelijk en bruikbaar worden gemaakt, voor een optimale benutting.

Aanmeldingen van harte welkom

Werkgevers, werkenden, werkzoekenden en (zij)instromers in de techniek kunnen zich voor om-, bij- en herscholingstrajecten voor de technische arbeidsmarkt melden bij Overijssels Vakmanschap, het Leerwerkloket of ontwikkelfonds in de regio. Op de website www.overijsselsvakmanschap.nl staat hiervoor alle benodigde informatie.

Overijssels Vakmanschap
Overijssels Vakmanschap - Juist nu sleutelen aan je toekomst
Loop een dag mee!       LEES MEER