Herziening mbo-opleidingsstructuur metaal en metalektro

De mbo-opleidingsstructuur van de metaal en metalektro is in ontwikkeling. Vanaf 1 augustus 2023 zullen de ruim 30 kwalificaties die het MBO nu heeft, opgaan in 3 hoofdrichtingen. De drie kwalificatiedossiers zijn Productietechniek, Mechatronica en Engineering. De opleidingen binnen het mbo worden door de nieuwe structuur voor studenten aantrekkelijker. Uiteraard roept dit vragen op. Al deze vragen proberen wij in dit artikel te beantwoorden.

Waarom een kwalificatiestructuur herziening van de mbo opleidingen metaal en metalektro?

Het aantal beroepen, opleidingen en kwalificatiedossiers in de sectoren van metaal & metalektro is omvangrijk. Zo'n 160 beroepen en 52 opleidingen. Deze hoeveelheid is het hoogst van alle technische sectoren. Hierdoor ontstaat er veel versnippering en dit leidt to problemen in de uitvoerbaarheid, flexibiliteit en aantrekkelijkheid van deze opleidingen in het mbo. In de afgelopen jaren is de instroom in de metaal en metalektro met 15% gedaald. Daarnaast dienen opleidingen sneller aan te sluiten bij de maatschappelijke transities waar de maakindustrie nu en in de toekomst voor staan. Dat betekent dat de kwalificatiedossiers inhoudelijk ook een update nodig hebben. Voor de studenten betekent deze herziening meer kansen en breder perspectieven voor uitdagende functies in de maakindustrie.

Hoe ziet de aanpak van de herziening eruit?

Het ontwikkelen en herzien van een kwalificatiedossier is een uitgekiend proces: van informatie verzamelen en een concept bouwen, tot onafhankelijk toesten en formeel vaststellen. Sinds medio 2021 is de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in gesprek met vertegenwoordigers van het onderwijs en bedrijfsleven om te komen tot een nieuwe kwalificatiestructuur metaal en metalektro. Het SBB heeft vanuit haar wettelijk rol drie ontwikkeltrajecten in het leven geroepen rondom verwante opleidingen:

  1. producten maken
  2. systemen
  3. middenkader

Op 29 september 2022 heeft het SBB bestuur de nieuwe mbo-structuur vastgesteld. Van een versnipperde structuur van ruim 30 kwalificaties zijn er nu 3 hoofdstromingen: productietechniek, mechatronica en engineering, met daaronder in totaal 9 kwalificaties. Met de vaststelling door het SBB-bestuur komt er een einde aan de ontwikkelperiode en start een nieuwe fase, waarbij de invoering in het komend schooljaar 2023-2024 plaatsvindt. Deze herziening geeft ruimte om als onderwijs en bedrijfsleven samen te bouwen aan aantrekkelijke, toekomstgerichte en beter uitvoerbare opleidingen in de maakindustrie voor iedereen. De aftrap doen we graag met alle betrokkenen tijdens het najaarscongres op 30 november aanstaande bij de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Welke partijen zijn betrokken bij de herziening?

Om tot aantrekkelijk mbo-onderwijs voor de maakindustrie te komen, werken de technische branches en onderwijsinstellingen voor de realisatie nauw samen in een begeleidingsgroep. Deze begeleidingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van mbo Raad, Vereniging bedrijfstakscholen, SBB, FME, Metaalunie en hun branches.

Wat veranderd er voor REMO?

Deze herziening heeft invloed op de BBL-opleidingen van mechatronica, constructie en verspanen. Voor de BBL-opleidingen die wij bieden heeft het gevolgen voor de richting constructie en verspanen.

BBL-opleiding Medewerker productietechniek niveau 2

Vanaf het schooljaar 2023 - 2024 bieden wij de opleiding Medewerker productietechniek niveau 2. Deze opleiding geeft de student een breder perspectief van mogelijke functies in het werkveld van metaalbewerken en verspanen. In deze opleiding vallen de huidige BBL-opleidingen; Plaatwerker, Constructiewerker, Basis lasser en Verspaner.

BBL-opleiding Allround medewerker productietechniek niveau 3

Vanaf het schooljaar 2023 - 2024 bieden wij de opleiding Allround medewerker productietechniek niveau 3. Binnen deze opleiding vallen de huidige BBL-opleidingen; Allround plaatwerker, Allround constructiewerker en Allround precisieverspaner.

Loop een dag mee!       LEES MEER