WORD OOK EEN LIDBEDRIJF

BIJ REMO WEST-TWENTE

Niets is zo belangrijk voor uw bedrijf als goed opgeleid en goed gekwalificeerd personeel. Gemotiveerde en vakbekwame medewerkers zijn onmisbaar voor het voortbestaan van uw onderneming. Word daarom lid van REMO. Het initiatief REMO is uit de behoefte ontstaan naar goed en voldoende opgeleide jonge vakmensen. Wij  leiden uw toekomstig medewerkers op en zorgen ervoor samen met u dat de kwaliteit van de medewerkers gewaarborgd blijft voor nu en later.

REMO richt zich bij het aanname beleid op de jonge schoolverlaters. Bedrijven die zich aansluiten als lidbedrijf bij REMO investeren in de toekomst. Wij selecteren de werknemers voor u en nemen de zorg van het opleiden voor onze rekening.  Studenten die zijn aangenomen komen in dienst van REMO en worden geplaatst bij één van de aangesloten lidbedrijven van de vereniging.

Voordat studenten aan een bedrijf gekoppeld worden, wordt er eerst met de student en met het leerbedrijf een wensen- en eisenpakket opgesteld. Afhankelijk van de door de student gekozen opleiding en het sollicitatiegesprek wordt gekeken bij welk lidbedrijf de student het beste past.

Bedrijven kunnen hun eigen studenten werven en inbrengen. Als beiden graag met elkaar verder willen, worden zij tijdens de opleiding aan elkaar gekoppeld. De afspraken die REMO maakt met student en bedrijf, zullen niet afwijken van de situatie dan wanneer de student zich rechtstreeks bij REMO meldt.

Het lidbedrijf moet de student op de werkplek begeleiden en ervoor zorgen dat de student alle gelegenheid krijgt de opleiding succesvol af te ronden. U betaalt niet rechtstreeks aan de student een salaris maar aan REMO een vast uurtarief per gewerkt uur bij het bedrijf en de reiskosten van huis naar het lidbedrijf. Voor het lidmaatschap vraagt REMO een eenmalige bijdrage.

REMO werkt in de opleiding samen met het ROC van Twente. De student staat ingeschreven bij het ROC en ontvangt na het goed doorlopen van de opleiding een landelijk erkend MBO diploma en een praktijk certificaat van REMO West-Twente. 

Lidbedrijf worden?

Bel telefoon: 0548-515152 of stuur een e-mail naar info@remo-wt.nl

Je mag zo de werkplaats in en machines starten. Je leert er veel en je leert erg breed. Dat is een groot voordeel, ook voor je toekomst.

Thijmen van Riele

OVERIGE OPTIES VOOR BEDRIJVEN

Personeel bijscholen
Mist een van uw werknemers de juiste competenties om de werkzaamheden uit te voeren die bij zijn functie horen dan is het mogelijk om dit bij REMO in een individueel traject bij te scholen. Naast het opleiden van jonge schoolverlaters kunnen wij oudere werknemers bijscholen. Dit is mogelijk in de richting mechatronica niveau 3 en 4 en service & maintenance op niveau 3. Het grote verschil voor de werknemer is dat hij niet in dienst komt van REMO. De student blijft in dienst van het bedrijf. Zie voor de informatie onder uw professionals bijscholen.

Personeel bijscholen


Sponsorbedrijf worden
REMO heeft een groot aantal bedrijven die op enigerlei manier de vereniging sponseren. Dit kan zijn door het verzorgen van een presentatie of het leveren van machine onderdelen, gereedschappen of bepaalde licenties.

Sponsorbedrijf wordenDeelnemendbedrijf worden
Naast de lidbedrijven zijn er ook bedrijven die deelnemen aan de opleiding mechatronica en service & maintenance door het plaatsen en in bruikleen geven van een machine of machine onderdeel. Dit zijn bedrijven die geen lid hoeven te zijn van de vereniging. Het is ook niet verplicht een leerling in opleiding te hebben bij REMO.

Deelnemend bedrijf

REMO wordt mogelijk gemaakt door de volgende lidbedrijven: